K-LOSS ADJUSTER

K-LOSS ADJUSTER

KONTAKTY

• K-LOSS ADJUSTER, expertní a likvidační kancelář
• Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Klos
• Adresa: Šafaříkova 277, 293 01  Mladá Boleslav
• e-mail: likvidace@skody.cz
• tel.: (+420) 603 471 567
 

PROFIL

Expertní a likvidační kancelář K-LOSS ADJUSTER byla založena v roce 2005. Od založení je dodnes hlavní náplní činnosti kanceláře likvidace a oceňování majetkových škod velkého rozsahu na nemovitostech a věcech movitých a řešení škod nestandardního charakteru, které se vymykají každodenní rutině interní likvidace.

HISTORIE SPOLEČNOSTI

Kancelář K-LOSS ADJUSTER spolupracuje po celou dobu své činnosti s několika významnými tuzemskými  pojistiteli, pro které šetří a likviduje majetkové škody velkého rozsahu „na klíč“, tedy od úvodní prohlídky až do popisu celého procesu likvidace a ocenění v expertní (likvidační) zprávě včetně projednání s klientem. Od roku 2005 jsme zlikvidovali stovky a  stovky škod způsobených zejména požáry a povodněmi, z nichž ty nejvyšší byly v řádu stovek milionů korun.
 

POPIS SLUŽEB, SPECIALIZACE

Šetříme a oceňujeme od „A do Zet“ majetkové škody občanů, průmyslu a podnikatelů s důrazem na kvalitu nalezeného řešení. Dosáhli jsme shody u řady sporů u škod komplikovaných i v jiných aspektech, než jejich rozsah (spory o výši škody, datová nouze, likvidnost). Řešíme též škody z přerušení provozu. Výstup v odůvodněných případech zpracujeme i ve formě znaleckého posudku. Poskytujeme rovněž pojistně-technické poradenství a lektorskou činnost. Základem naší činnosti jsou zkušenosti sesbírané během třicetileté praxe přímo „v terénu“, důslednost při hledání správného řešení a korektní, otevřené a vstřícné jednání.
 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI, KVALIFIKACE, VZDĚLÁNÍ

Kancelář v konkrétních a odůvodněných případech  spolupracuje s experty z řad statiků,  geotechniků, autorizovaných inženýrů, daňových poradců apod. V běžném portfoliu zakázek je garantem odbornosti Ing. Tomáš Klos, který kancelář založil v r. 2005 po třináctileté praxi v České pojišťovně, kde od r. 1990 pracoval nejprve jako řadový likvidátor majetkových škod, poté jako disponent, vrchní disponent centrály ČP pro likvidace škod na stavbách, a nakonec jako vedoucí odboru pojištění majetku středočeského regionu. Vytvořil metodiku pro likvidaci totálních škod na stavbách při katastrofických povodních v letech 1997 a 2002 a aktivně tehdy likvidoval stovky totálních škod a škod velkého rozsahu. Je absolventem stavební fakulty ČVUT v Praze a soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady věcí nemovitých a movitých včetně likvidace škod na těchto druzích majetku a v odvětví peněžnictví a pojišťovnictví - majetkové pojištění občanů, průmyslu a podnikatelů. Je rovněž spoluautorem skript „Likvidace škod z pojištění majetku“ (2018) a lektorem semestrálního kursu stejného názvu pořádaného Českou asociací pojišťoven (ČAP).
 

MOTTO

„První pojistku prodává obchod, každou další likvidace“.