"Kolumbus" s.r.o.

KONTAKTY

• Ing. Michal Fišer
• Čelakovského 843, 274 01 Slaný
• (+420) 606 655 513
lossadjuster@lossadjuster.cz; kolumbus@kolumbus.cz
www.lossadjuster.cz
 

PROFIL

Poradenská a expertní činnost společnosti "Kolumbus" s.r.o. je zaměřena zejména na problematiku škod a oceňování majetku.
 

HISTORIE SPOLEČNOSTI

Společnost "Kolumbus" s.r.o. je expertní a poradenskou firmou, založenou v roce 1997 dvěma společníky za účelem poskytování služeb v oblasti pojišťovnictví a stavebnictví.
 

POPIS SLUŽEB, SPECIALIZACE

Produktem společnosti jsou expertízy – expertní posudky. Konečnými uživateli posudků jsou zejména pojišťovny a pojistně – makléřské společnosti, podnikatelé – právnické i fyzické osoby, dále leasingové společnosti a státní orgány a organizace. Zajišťujeme expertízy škodních událostí u škod na stavbách, z průmyslu a u podnikatelů, z odpovědnosti, zemědělské a potravinářské škody, škody přerušením provozu, škody z přepravy, škody občanů a domácností. Zabezpečujeme zjištění pojistné hodnoty, podpojištění, oceňování majetku, dále pak posouzení rizika i realizace využitelných zbytků.
 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI, KVALIFIKACE, VZDĚLÁNÍ

Disponujeme jednak vlastními odbornými pracovníky a dále sítí smluvních znalců a expertů z nejrůznějších oborů, kteří jsou schopni řešit jakoukoliv škodu z široké škály možných problematik vyplývajících z majetkového i odpovědnostního pojištění. Dále využíváme pro řešení odborných otázek odborné laboratoře a zkušebny materiálů. Zodpovědná osoba je členem Asociace znalců a odhadců ČR. Máme zpracován interní systém řízení jakosti a odpovědnosti podnikatele – právnické osoby, navržený podle normy ČSN ISO 9004-2.
 

REGIONÁLNÍ PŮSOBNOST

V roce 2013 jsme se stali členem globální sítě Context International www.context.global.