LIMA D&K – expertní skupina

KONTAKTY

• LIMA D&K – expertní skupina
• Oceňování movitého a nemovitého majetku
• Kontaktní osoba: Oldřich Kofroň
• Adresa: Roháčova 668/2, 390 02 Tábor
• e-mail: o.kofron@centrum.cz
• tel.: (+420) 777 072 323