Souhlas s nakládáním s osobními údaji

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Název subjektu:Komora samostatných likvidátorů pojistných událostí
IČO:26602130
Sídlo:Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10
Spisová značka:L 12999 vedená u Městského soudu v Praze


Kdo jsme a proč zpracováváme osobní údaje?

Komora samostatných likvidátorů pojistných událostí je spolek, nezisková organizace, sdružující fyzické a právnické osoby vykonávající profesi samostatného likvidátora pojistných událostí. Více informací ke Komoře naleznete ve Stanovách a v Kodexu etiky.

Jak zpracováváme Vaše osobní údaje, pokud navštívíte naše webové stránky?

Na našich webových stránkách zpracováváme osobní údaje, které vyplníte do kontaktního formuláře , jehož prostřednictvím nám můžete zanechat zprávu a my se s Vámi následně spojíme.

Jak zpracováváme Vaše osobní údaje, pokud podáte přihlášku ke členství v KSLPU?

Správce výše uvedený bude zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem rozhodnutí o přijetí za člena KSLPU, vedení členské databáze, k zasílání sdělení o akcích pořádaných správcem, k uveřejňování informací v informačních materiálech Komory, na webových stránkách, v tiskových materiálech, vydávaných správcem. Tyto údaje správce zpracovává na základě svého oprávněného zájmu. Správce bude osobní údaje zpracovávat po dobu Vašeho členství v KSLPU a nejdéle 3 roky následující po roce, ve kterém došlo k ukončení Vašeho členství. V případě, že nedojde k přijetí za člena KSLPU, budou vaše údaje obratem vymazány.

Prohlášení správce

Správce zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném v kontaktním formuláři či na přihlášce v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 - (dále jako „GDPR“).

Správce dále prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu s tím, že k osobním údajům budou mít přístup výhradně členové či zaměstnanci správce.

Dále máte právo: požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup ke všem Vašim osobním údajům, právo k doplnění či opravě nebo výmazu Vašich osobních údajů. V případě nejasností s dodržováním povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

« Zpět