Komora samostatných likvidátorů pojistných událostí

Legislativa

Koncem roku 2018 došlo k podstatné změně legislativy upravující výkon činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí. Ta byla doposud podle § 3 odst. 3 písm. a) živnostenského zákona činností ze živností vyloučenou, regulována byla zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů a podléhala povinnému zápisu do registru vedeného ČNB.

Dne 1. 12. 2018 nabyl účinnosti zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. Tento zákon transponuje do českého práva směrnici Evropské Unie, známou pod zkratkou IDD (Insurance Distribution Directive).

Dne 1. 12. 2018 rovněž nabyl účinnosti zákon č. 171/2018 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění. Tímto zákonem dochází také ke změně živnostenského zákona spočívající v zařazení nové vázané živnosti „Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí“.

Podnikatel, který hodlá provozovat tuto živnost, musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti, tj. musí být bezúhonný a plně svéprávný a dále je třeba prokázat odbornou způsobilost dokladem o ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Živnost je možné ohlásit na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě v České republice.