Staňte se členy Komory

Členství v Komoře

Pokud máte zájem o členství, vyplňte prosím přiloženou přihlášku, a zašlete nám ji na naši e-mailovou adresu: info@kslpu.cz. O přijetí rozhoduje představenstvo na svém nejbližším setkání, o výsledku vás budeme informovat. Roční poplatek je stanoven na základě schváleného rozpočtu na následující období, podle dosaženého obratu za poslední uzavřené účetní období.

Co vám členství přinese

  • Kontakt s těmi nejlepšími v oboru, sdílení a výměnu zkušeností
  • Informace o aktuální legislativě, přístup k zajímavým materiálům, jako jsou případové studie, judikáty atd.
  • Podporu při implementaci nové legislativy (jako např. IDD, GDPR apod.)
  • Přístup ke vzdělávacímu systému, nabídce kurzů a seminářů
  • Synergické efekty v podobě společného postupu v oblasti marketingu, PR, výhod z rozsahu (např. profesní pojištění) atd.
  • Vlastní webovou stránku a prezentaci v rámci Komory
  • Vyšší kredibilitu, příslušnost k profesní organizaci hájící zájmy oboru a svých členů
 Přihláška KSLPU