Komora samostatných likvidátorů pojistných událostí

Vzdělávání

Nabídka seminářů

Komora se chce mimo jiné soustředit nejen na zajištění a rozvíjení odborné kvalifikace expertů, ale i propagaci a šíření znalostí, a tím i podporu profese samostatného likvidátora pojistných událostí tak, aby do oboru přicházeli i mladí, schopní lidé.

Od října 2019 nabídneme ve spolupráci se společností Fapin základní e-learningový modul. Tento kurz bude orientovaný na problematiku pojišťovnictví v širším kontextu tak, jak byl nastaven standard pro základní stupeň odborné způsobilosti samostatných likvidátorů pojistných událostí.

Odborníkům, kteří se v oboru pohybují již delší dobu a mají značné zkušenosti, bude uzpůsobeno navazující vzdělávání, zaměřené na prohlubování profesních i klíčových kompetencí. Předpokládaný termín zahájení u tohoto modulu je leden 2020.