Komora samostatných likvidátorů pojistných událostí

Vzdělávání

Standardy

Systém vzdělávání vychází z potřeb KSLPU, jejích členů i všech, kteří usilují o to, stát se skutečnými profesionály v oblasti šetření škod.

S ohledem na legislativní změny v souvislosti s přijetím zákona č. . 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (blíže viz Legislativa) je cílem Komory i nadále zajišťovat a garantovat odbornou způsobilost svých členů, a to prostřednictvím autoregulace a vlastního systému certifikace. Jsme si vědomi toho, že činnost expertů pro šetření škod je vysoce odborná a náročná, s potřebou kontinuálního doplňování a rozvíjení poznatků v této oblasti.

Proto chceme nejen našim členům nabídnout možnosti dalšího vzdělávání v souladu s nejnovějšími poznatky a trendy. Cílem Komory v oblasti vzdělávání je nabídnout všem zájemcům kvalitní a aktuální podklady, zpracované příjemnou a efektivní formou přednášek a e-learningových programů. Naším partnerem a garantem ve vzdělávání je společnost Fapin, s.r.o.

O společnosti Fapin

Fapin

Fapin je finanční a pojišťovací institut, díky řadě svých akreditací zajišťuje odborné zkoušky a poskytuje komplexní systém školení na míru pro řadu subjektů na českém finančním trhu. Jak jedna z prvních a jedna z mála získala akreditaci pro č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. Společnost zastupuje Ing. Václav Křivohlávek, CSc., expert pojistného trhu s dlouholetými zkušenostmi z akademické sféry i ze státních institucí v České republice, kdy mj. v rámci Ministerstva financí vytvořil Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění. Významné bylo i jeho působení ve výborech EU a v rámci mezinárodní asociace pojišťovacích dozorů. Dnes spolupracuje nejen s asociacemi, ale také s pojišťovnami a dalšími organizacemi.